Wycieczka do Mosznej i na Górę św. Anny

Po trudach miesiąca maja postanowiliśmy zorganizować wyjazd do Mosznej, gdzie zwiedziliśmy zamek oraz przepiękny park pełen kwiatów, krzewów i dorodnych drzew, następnie zwiedziliśmy Górę św. Anny , bazylikę, amfiteatr oraz Mauzoleum Powstańców Śląskich, a w drodze powrotnej zwiedziliśmy jeszcze Głogówek.

Walne Zebranie Założycielskie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelinie

Po wielu tygodniach intensywnych prac nad Statutem stowarzyszenia zwołaliśmy Walne Zebranie Założycieli UTW. Po uchwaleniu Statutu wybraliśmy organy stowarzyszenia.

Zarząd

Prezes ?  Czujewicz Mirosława
Z-ca – Kasperkiewicz Anna
Sekretarz – Marcinowski Władysław
Skarbnik – Dragańczuk Kazimiera
Członek – Grobelna Krystyna

Komisja rewizyjna

Przewodniczący ? Bolesław Chorąży
Sekretarz ? Irena Horżaniecka
Członek ? Ryszarda Jastrzębska

Czytaj dalej Walne Zebranie Założycielskie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelinie

Spotkanie integracyjne w Brzegu

Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie integracyjne przez studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. W spotkaniu uczestniczyło 45 osób. Wysłuchaliśmy wykładu Pani dziekan dr W. Wnuk na temat: ?Potrzeby ludzi starszych?. Po wykładzie i poczęstunku zostaliśmy zaproszeni do zwiedzania zabytków Brzegu ( rynek, ratusz, park miejski, basen oraz dziedziniec zamku). Ze względu na późną porę umówiliśmy się z Panem dyrektorem na wykład i zwiedzanie zamku  jesienią.