Wykład mgr Jacka Dziedzińskiego

mgr Jacek Dziedziński
historyk

ŻYCIE KULTURALNO – SPOŁECZNE STRZELINA
W LATACH 1933 – 1939.

STATYSTYKA

Strzelin należał do prowincji dolnośląskiej i znajdował się w rejencji wrocławskiej. W omawianym okresie był miastem powiatowym i liczył 11 364 mieszkańców (stan z 1937r. ). Pod względem liczebności znajdował się w gronie ponad 560 miast tej wielkości w całej Rzeszy. W przełomowym roku 1933 podczas wyborów do Parlamentu Rzeszy w powiecie strzelińskim 56 % głosów padło na listę NSDAP ( Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej), a w wyborach do rady miejskiej Strzelina 12 mandatów (na ogólną liczbę 22) uzyskali hitlerowcy. Do 1939 r. miasto i powiat strzeliński został całkowicie wprzęgnięty w mechanizm polityki i gospodarki Trzeciej Rzeszy.

Czytaj dalej Wykład mgr Jacka Dziedzińskiego