Posiedzenie senatu WSHE w Brzegu – afiliacja UTW w Strzelinie

JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Jasiński

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

w Brzegu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką naukową  naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelinie przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Czytaj dalej Posiedzenie senatu WSHE w Brzegu – afiliacja UTW w Strzelinie