Zebranie założycielskie UTW w Strzelinie

W dniu 11 marca 2005 roku na ogólnym zebraniu wybrano Komitet Założycielski Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelinie .

W skład tego komitetu weszły następujące osoby:

1.      Grobelna Krystyna – przewodnicząca
2.      Dragańczuk Kazimiera
3.      Babczyszyn Stanisława
4.      Bury Zofia
5.      Domagała Adela
6.      Kasperkiewicz Anna
7.      Marcinowski Władysław
8.      Jastrzębska Ryszarda
9.      Kaczan Józefa

Czytaj dalej Zebranie założycielskie UTW w Strzelinie