Informacja o uzyskanych dotacjach

Z ogromną przyjemnością informujemy , nasz uniwersytet w wyniku złożonego projektu uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Cyfryzacji na zakup doposażenia w sprzęt komputerowy.

W ramach otrzymanego dofinansowania zakupiliśmy dwa laptopy oraz dwa tablety.

Sprzęt jest wykorzystywany w doskonaleniu obsługi urządzeń cyfrowych przez naszych słuchaczy.

Otrzymanie większych i bardziej nam dostępnych pomieszczeń biurowych pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie tych urządzeń.

Sprawozdanie z otrzymanej dotacji złożyliśmy w terminie. Zostało przyjęte i w dniu 22.02.2023 otrzymaliśmy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów potwierdzenie pozytywnego rozliczenia.

Możliwość komentowania została wyłączona.