Plan zajęć w lutym 2024

6.02 godz. 16.00 Zebranie sprawozdawcze

13.02 godz. 16.00 Spotkanie ostatkowe przy kawie i faworkach

20.02 godz. 16.00 Warsztaty psychologiczne – ćwiczenia pamięci.

27.02 Otwarcie nowej siedziby.

Ponadto Burmistrze Miasta i Gminy oraz dyrektor SOK zapraszają na

5. 02 godz. 11. 00 Warsztaty dla Seniorów organizowane przez Aglomerację Wrocławską

6.02 godz. 13.00 Uroczyste otwarcie nowopowstałego Klubu Seniora przy GOPS.

13.02. godz. 16.00 szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych organizowane przez Powiat Strzeliński /udział biorą członkowie zarządu /.

15.02. godz. 18.00 Koncert ” Melodie z musicali ”

Jednocześnie informujemy , że dostaliśmy nowe pomieszczenia na naszą działalność.

Mieszczą się w dawnym urzędzie miasta przy ul. Ząbkowickiej 11 . Są to dwa pokoje na pierwszym piętrze – sekretariat i gabinet burmistrza. Do 20.02 musimy opuścić lokal na ul. Brzegowej , gdzie rozpocznie się remont . Więcej informacji na najbliższych zajęciach.

Możliwość komentowania została wyłączona.