Spotkanie inicjacyjne

Na zaproszenie  Małgorzaty i Juliana Mendaków oraz Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Jerzego Matusiaka 18 lutego 2005 roku przyjechała do Strzelina 40 osobowa grupa słuchaczy UTW z Wrocławia. W tym dniu Pani  dr Walentyna Wnuk wygłosiła prelekcję na temat: ?Cele i zadania Uniwersytetu Trzeciego Wieku?. Kandydaci do UTW w Strzelinie zapoznali się z różnymi formami zajęć na uniwersytecie, a słuchacze UTW we Wrocławiu z radością dzielili się swoimi doświadczeniami.

Czytaj dalej Spotkanie inicjacyjne