Spotkanie inicjacyjne

Na zaproszenie  Małgorzaty i Juliana Mendaków oraz Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Jerzego Matusiaka 18 lutego 2005 roku przyjechała do Strzelina 40 osobowa grupa słuchaczy UTW z Wrocławia. W tym dniu Pani  dr Walentyna Wnuk wygłosiła prelekcję na temat: ?Cele i zadania Uniwersytetu Trzeciego Wieku?. Kandydaci do UTW w Strzelinie zapoznali się z różnymi formami zajęć na uniwersytecie, a słuchacze UTW we Wrocławiu z radością dzielili się swoimi doświadczeniami.

Moja dusza śpiewa

To było coś niebywałego, nawet w moich najskrytszych marzeniach nie wyobrażałam sobie, że na spotkaniu, które miało przybliżyć kandydatom do UTW w Strzelinie cele i zadania uniwersytetu trzeciego wieku zapanuje taka atmosfera ciepła, serdeczności i przyjaźni. Coraz bardziej uświadamiam sobie potrzebę pomocy ludziom, którzy po przejściu na emeryturę zatracili już chęć życia. Trzeba stworzyć im możliwość bycia ze sobą i pokazania całemu światu, że każdy wiek jest piękny i w każdym można dać jeszcze wiele innym ludziom.

To właśnie zrobili słuchacze, którzy przyjechali z Wrocławia na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin Pana Jerzego Matusiaka. Pokazali naszym kandydatom, że trzeba żyć do końca i trzeba być potrzebnym, a wtedy wraca radość życia i uśmiech na twarzy. Wykład o założeniach i potrzebie utworzenia uniwersytetu trzeciego wieku wygłosiła Pani dr Walentyna Wnuk – kierownik UTW we Wrocławiu. Jej ciepłe słowa płynęły prosto    z serca i zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Przewodnicząca Zarządu UTW we Wrocławiu Pani Stanisława Warmuz tak wspaniale poprowadziła to spotkanie, że trzy godziny minęły jak jedna chwila, a w oczach wszystkich widać było żal, że to już koniec. Członkowie sekcji działających w UTW we Wrocławiu opowiadali o swojej działalności, nie zabrakło też pięknych deklamacji, śpiewu chóru i popisów solowych. To wszystko zrobili ludzie, którzy nigdy przedtem nie marzyli nawet, że kiedyś staną przed publicznością i będą popisywać się swoimi skrywanymi przez lata umiejętnościami. Atmosfera była wspaniała, nasi kandydaci włączali się do wszystkich form aktywności. Po występie solowym Pana Mieczysława Hana, który zaśpiewał piosenkę „Mama” nasze panie bardzo się wzruszyły, a po policzkach niektórych płynęły łzy. Byli też pierwsi odważni tancerze, których rytm śpiewanego walca zachęcił do występu publicznego.

Członkowie UTW przywieźli ze sobą kroniki, albumy, kwartalniki i wiele innych ciekawych prezentacji swojej działalności, nasi kandydaci wszystko obejrzeli i długo rozmawiali z koleżankami i kolegami z Wrocławia. Myślę, że nawiązana współpraca przyniesie wiele korzyści obu stronom.

Na zakończenie spotkania Pani Stanisława Warmuz zaprosiła naszych kandydatów do UTW w Strzelinie na Święto Wiosny do Wrocławia. Niektórzy już nie mogą się doczekać tego spotkania.

Poczułam, że moja dusza śpiewa i cieszy się razem z tymi ludźmi. Mam cel, który muszę zrealizować do końca, a po tym spotkaniu wierzę, że to mi się uda.

Małgorzata Mendyk

Autorka projektu powołania w Strzelinie UTW

Dodaj komentarz