Posiedzenie senatu WSHE w Brzegu – afiliacja UTW w Strzelinie

JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Jasiński

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

w Brzegu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką naukową  naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelinie przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Strzelinie rozpoczął swoją oficjalną działalność 4 listopada 2005 r. Zainspirowała nas niezwykła osobowość Pani dr Walentyny Wnuk, która wraz z członkami UTW we Wrocławiu i Brzegu pokazała nam, że ludzie w naszym wieku mogą być jeszcze potrzebni i docenieni. Związki, które wytworzyły się dzięki wspólnym spotkaniom integracyjno ? szkoleniowym i wykładom, stały się początkiem owocnej współpracy między zarządami naszych uniwersytetów.

Afiliacja da nam szansę rozwoju, podniesie poziom merytoryczny i organizacyjny oraz nada odpowiednią rangę.

Prosimy JM o powołanie Rady Programowej, w której zasiedliby pracownicy uczelni:

prof. dr hab. Jerzy Semków

dr Walentyna Wnuk

mgr Paweł Kozerski ? dyrektor Muzeum Piastów Śląskich

oraz reprezentanci Strzelina:

mgr Jerzy Matusiak ? burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

mgr Mirosława Czujewicz ? Kulpa ? prezes UTW w Strzelinie

mgr Małgorzata Mendak ? autorka projektu, polonistka, nauczyciel

mgr Krystyna Grobelna ? przewodnicząca komitetu założycielskiego

ks. prałat mgr Jan Kisz ? kapelan UTW w Strzelinie

mgr Jacek Dziedziński ? historyk, nauczyciel

Mamy nadzieję, że nasza współpraca stanie się początkiem wielu ciekawych dokonań i będzie korzystna dla obu uniwersytetów.

Prezes UTW
Mirosława Czujewicz

Autorka projektu
Małgorzata Mendak

Burmistrz MiG
Jerzy Matusiak

Strzelin,15 marca 2006 rok

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *