10-lecie UTW

10 lat  UTW

    Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelinie jestem 10 lat, a wiec od momentu powstania do dnia dzisiejszego. Życie czasem robi nam prezenty. Ja taki prezent dostałam 10 lat temu, kiedy uchwałą Walnego Zebrania członków Uniwersytetu w dniu 20 maja 2005r. wybrano Zarząd , a mnie powierzono funkcję Prezesa .Dzisiaj chcę Wam Drogie Koleżanki i Koledzy powiedzieć -dziękuję- za te 10 lat, za radość i entuzjazm, za szczególną atmosferę i wzruszenia podczas różnych spotkań, za wszystkie inauguracje i zakończenia roku akademickiego, za serdeczne słowa wsparcia i życzliwą pomoc. W tak cudownej atmosferze ani się obejrzeliśmy, a już wkraczamy w drugie dziesięciolecie. Życzę wszystkim studentom, którzy byli i są słuchaczami strzelińskiego uniwersytetu samych radosnych, pełnych uśmiechu dni. Ten czas -późnej dorosłości- jest zarezerwowany dla nas, możemy zająć się sobą, dbać o własne zdrowie i dobre samopoczucie. Wykorzystajmy go dla aktywnego życia studenckiego. Uniwersytet Trzeciego Wieku jest wspaniałym wynalazkiem, a bycie studentem to wielki zaszczyt i przywilej.

Prezes Mirosława Czujewicz

 

Historia powstania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelinie

Pomysł utworzenia UTW w Strzelinie powstał z  inicjatywy P.P. Małgorzaty i Juliana Mendaków w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Strzelin Panem Jerzym Matusiakiem. Dzięki Nim w dniu 18 lutego 2005r. przyjechała do Strzelina 40 osobowa grupa UTW z Wrocławia. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy. Wykład na temat -Założenia i potrzeby Uniwersytetów Trzeciego Wieku- wygłosiła Pani dr Walentyna Wnuk. W dniu 11 marca 2005. Na ogólnym zebraniu wybrany został Komitet Założycielski Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelinie. W skład Komitetu weszły następujące osoby: Grobelna Krystyna, Dragańczuk Kazimiera, Babczyszyn Stanisława, Bury Zofia, Domagała Adela, Kasperkiewicz Anna, Marcinowski Władysław, Jastrzębska Ryszarda, Kaczan Józefa. Dnia 20 maja 2005r. na Walnym Zebraniu wybrany został Zarząd UTW w następującym składzie:

Mirosława Czujewicz           prezes

Anna Kasperkiewicz             wiceprezes

Władysław Marcinowski       sekretarz

Kazimiera Dragańczuk          skarbnik

Krystyna Grobelna                członek

Już w tym czasie tzw. roku zerowego odbyły się liczne imprezy integracyjne wspólnie z UTW we Wrocławiu, UTW w Brzegu, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, pierwsze zajęcia edukacyjne jak nauka języków obcych :niemieckiego i angielskiego oraz zajęcia komputerowe. Złożony został wniosek do Sądu we Wrocławiu o rejestrację Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dnia 4 listopada 2005r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie odbyła się uroczystość inauguracyjna roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Wykład inauguracyjny wygłosiła dr Grażyna Dąbrowska, pracownik naukowo – dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Tematem wykładu była -Aktywność fizyczna w profilaktyce gerontologicznej-. Tego samego dnia po zakończeniu uroczystości zaplanowano wyjazd do Teatru -Capitol- na operetkę -Księżniczka Czardasza-. Mieliśmy już wtedy wiele planów na przyszłość. 05  grudnia 2005r. w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Strzelinie jako organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin . W tym momencie Uniwersytet liczył 60 członków. Do tej pory taka liczba studentów rokrocznie rozpoczyna kolejny rok akademicki. Dnia 26 października 2006r. Honorowym Patronatem objął nasz Uniwersytet Arcybiskup Metropolita Wrocławski Marian Gołębiewski., który przytoczył słowa Jana Pawła II -W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia, a w konsekwencji także liczba  ludzi starych, coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury, która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ją na margines społeczeństwa.- Podczas piątej inauguracji roku akademickiego Pani dr Walentyna Wnuk wygłosiła wykład pt. -Edukacja w późnej starości – starzenie się jest sztuką i jak wszystko wymaga od nas gorliwej nauki.-W wieku dojrzałym człowiek ma duży potencjał, ale potrzebna jest stymulacja. Takim stymulantem jest UTW. Dlatego też podstawowe cele naszego Stowarzyszenia to: działalność edukacyjna, zdrowotna, kulturalna ,twórcza, turystyczno – krajoznawcza, rozwój sprawności intelektualnej i fizycznej, aktywizacja społeczna, ochrona i promocja zdrowia. Cele te realizujemy poprzez: wykłady, warsztaty, dyskusje, spotkania z ludźmi nauki i kultury rozwijanie działalności w sekcjach zainteresowań, różne formy aktywności fizycznej. Spotykamy się co tydzień w poniedziałki w salach Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie. Dnia 28.11.2011r. została podpisana umowa o partnerstwie i wzajemnej współpracy między UTW w Strzelinie i Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie. Z gimnazjum mamy podpisane Porozumienie o współpracy międzypokoleniowej. Współpraca układa się znakomicie, okazuje się, że jest to nie tylko możliwe lecz także bardzo potrzebne.  Wspólnie bierzemy udział w takich akcjach jak świąteczna paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W okresie od sierpnia do grudnia 2009r. razem z Fundacją Imago realizowaliśmy projekt unijny z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich aktywizacja ludzi starszych i integracja międzypokoleniowa  pn.-Senioralni liderzy lokalnych społeczności- Był to pierwszy tego typu projekt realizowany na Dolnym Śląsku i jeden z pierwszych w Polsce. 20 maja 2010r. byliśmy współorganizatorem IV Dolnośląskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Strzelinie pod hasłem -Potencjał późnej dorosłości- 30 marca 2011r. braliśmy udział w organizowanej przez PUP w Strzelinie imprezie  Dzień Aktywizacji 50 + i Targi Pracy. W panelu dyskusyjnym nasza koleżanka Kasia Dusza mówiła jak zagospodarować czas po przejściu na emeryturę, oraz jak dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne. Nasza praca została zauważona i doceniona. Otrzymaliśmy dwie nagrody w kategorii: szkolenia i doradztwo oraz  zarządzanie wiekiem.

Wszystkie nasze działania łącznie ze zdjęciami są dokumentowane i spisywane w pięknie prowadzonych kronikach. Na wycieczki krajowe i zagraniczne oraz na różne imprezy jak wyjazdy do opery, teatru, kina zapraszamy także  mieszkańców naszej gminy. Mieszkańcy przychodzą także na ciekawe spotkania i wykłady, które ich interesują np. cykl wykładów z religioznawstwa, warsztaty z ziołolecznictwa, z wizażu, psychologiczne – mapa marzeń.

Wśród nas są  osoby z różnymi talentami. Pięknie malują, rysują, śpiewają, piszą wiersze, haftują, wykonują stroiki i dekoracje okolicznościowe.

Cieszymy się, że przez 10 lat na trwałe wpisaliśmy się w pejzaż naszej gminy. Okazało się, że mamy swoje stałe miejsce w społeczności strzelińskiej.

 Skład nowo wybranego Zarządu UTW  przedstawia się następująco:

Prezes                 Mirosława Kulpa- Czujewicz

Wiceprezes         Marian Baran

Skarbnik             Katarzyna Orłowska – Dusza

Sekretarz            Lucyna Nowakowska

Członek             Jadwiga Rucińska

Wkraczamy w drugie dziesięciolecie życzmy więc sobie zdrowia i wszelkiej pomyślności. słowami naszej koleżanki Stasi Michalczyk zaśpiewajmy:

„Niech żyją nam studenci

Przez szereg długich lat

I dają młodym przykład

jak dożyć do stu lat”

Zapraszamy byłych i obecnych studentów na uroczyste spotkanie z okazji 10 – lecia  strzelińskiego uniwersytetu dnia 18 czerwca 2015r o godz.11.00 w Strzelińskim Ośrodku Kultury.

 

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelinie

Możliwość komentowania została wyłączona.