Przygotowują plan lekcji

Przygotowują plan lekcji

W Strzelinie rusza Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kółko informatyczne z nauką obsługi internetu, chór, warsztaty teatralne, gimnastyka i wycieczki ? to pierwsze propozycje emerytów i rencistów ze Strzelina, którzy zapisali się do powstającego w mieście Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Swoją działalność zainauguruje on w listopadzie . ? Nie chcemy nikomu narzucać sposobu spędzania z nami czasu. Dlatego każda osoba wypełnia ankietę, w której pisze między innymi o swoich zainteresowaniach. Na tej podstawie ustalimy listę zajęć ? mówi Mirosława Czujewicz, współorganizatorka powstania stowarzyszenia proponującego starszym ludziom aktywne spędzanie wolnego czasu. Oprócz zajęć praktycznych uniwersytet będzie organizował wykłady na różne tematy. Zajęcia mają odbywać się w szkołach. Aby brać w nich udział, trzeba opłacić składkę. ? Jest symboliczna. To pięć złotych miesięcznie ? mówi Czujewicz. Do strzelińskiego uniwersytetu zapisało się już 45 osób, 20 następnych już zgłosiło się po ankiety. ? Ciągle czekamy na chętnych ? mówi Mirosława Czujewicz. Mogą zgłaszać się do pokoju nr 53 w budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ząbkowickiej 11. ( MIG)

WTOREK

18 października 2005 roku

SŁOWO POLSKIE GAZETA WROCŁAWSKA

Dodaj komentarz