Strzeliński Uniwersytet

Czwartego listopada, o godzinie 11oo w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, odbyła się uroczystość inauguracyjna roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelinie. Rok akademicki rozpoczęło sześćdziesięciu studentów z terenu powiatu strzelińskiego. Był to dla nich wielki dzień i niejednokrotnie spełnienie marzeń. Wniosek o rejestrację Stowarzyszenia w Sądzie we Wrocławiu złożyli K. Grobelna, J. Kaczan, K. Dragańczuk, Z. Bury, A. Kasperkiewicz, A. Domagała, W. Marcinowski. Uroczystość otworzyła Mirosława Czujewicz prezes Stowarzyszenia. Po czym zabrzmiała tradycyjna pieśń studencka ?Gaudeamus igitur? w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie. Chór pod egidą Edwarda Krzesaja, przygotował część artystyczną wspólnie z nauczycielkami Teresą Stykowską , Anną Piskorz- Knopik, Haliną Wasielewską, Aurelią Nowakowską dla zgromadzonych seniorów. Uroczystość swą obecnością uświetnili: burmistrz Jerzy Matusiak, starosta Aleksander Bek, ks. prałat Jan Tympalski (honorowy członek strzelińskiego UTW), ks. prałat Jan Kisz, przedstawiciele strzelińskich przedsiębiorstw, dyrektorzy placówek oświatowych, goście z UTW we Wrocławiu: mgr S. Warmuz ( przewodnicząca zarządu ), dr G. Dąbrowska z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz liczna delegacja z Brzegu na czele z prezesem UTW przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej Ewą Bruzik. Studentów i zaproszonych gości powitał burmistrz Jerzy Matusiak, który serdecznie podziękował autorce powstania uniwersytetu Małgorzacie Mendak, oraz pierwszej Prezes Mirosławie Czujewicz za pomoc w tworzeniu UTW w Strzelinie oraz wszystkim pozostałym członkom założycielom. W trakcie uroczystości glos zabrał również starosta Aleksander Bek, który wyraził słowa uznania i radość z powodu powstania w Strzelinie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Życzył, aby studenci Uniwersytetu poprzez uczestniczenie w zajęciach pozyskali wiele nowych wartości i umiejętnie skorzystali z szansy, jaka została im dana. W imieniu braci studenckiej, głos zabrała Krystyna Grobelna. W swoim wystąpieniu zwróciła się do burmistrza Jerzego Matusiaka z podziękowaniem za wsparcie i pomoc, a także serdecznie podziękowała inicjatorom pomysłu Małgorzacie i Julianowi Mendykom, dr Walentynie Wnuk, oraz zaprzyjaźnionym członkom UTW z Wrocławia i Brzegu . Uniwersytet liczy 60 ?ciu studentów, lecz jego drzwi są stale otwarte dla zainteresowanych poinformowała pani Krystyna Grobelna. Inauguracyjny wykład wygłosiła dr Grażyna Dąbrowska, pracownik naukowy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Tematem wykładu była ?Aktywność fizyczna w profilaktyce gerontologicznej?. Uświadomił on zgromadzonym, jak bardzo ważny jest ruch zarówno w aspekcie fizjologicznym i psychologicznym dla każdego z nas, a szczególności w wieku senioralnym. W tym samym dniu, dla uczczenia rozpoczęcia roku akademickiego zaplanowano wyjazd do Teatru Muzycznego ?Kapitol? na operetkę Księżniczka Czardasz?. 5 listopada w intencji studentów UTW i władz uczelni w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego odprawiona została Msza Św. Studenci naszego uniwersytetu mają wiele planów na przyszłość. Studenci będą działać w następujących sekcjach: wzajemnej pomocy, turystycznej, gimnastycznej, współpracy z UTW w kraju i zagranicą, brać udział w zajęciach i wykładach: język angielski, język niemiecki, małe formy teatralne, informatyka oraz czynnie uczestniczyć w Klubie III Wieku i chórze. W grudniu wybieramy się do Brzegu , gdzie dyrektor Zamku Książąt Brzeskich Paweł Kozerski oprowadzi nas po muzeum i wygłosi wykład Zajęcia i spotkania odbywają się w Szkole Podstawowej nr 4 , w Ośrodku Szkoleniowym ?Haliny Golińskiej? , w Liceum Ogólnokształcącym, oraz Strzelińskim Ośrodku Kultury. UTW został powołany po to, aby pomóc ludziom starszym w samorealizowaniu się, w uzyskaniu wiedzy na tematy interesujące ludzi w wieku emerytalnym. Ważnym aspektem jest możliwość spotkań i miłego spędzenia czasu w gronie przyjaciół, ?wgadania się? i wymiany zdań.

Anna Awedyk ? Nasza Gmina Strzelin

Dodaj komentarz