Wydarzenia roku 2022

Rok 2022 był pracowity mieliśmy wykłady , wyjazdy kulturalne, integracyjne, wycieczki edukacyjne a także zabawy taneczne.

W marcu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wybrano zarząd na lata 2022 – 2026

Wykłady :

6 wykładów on-line.

6 wykładów stacjonarnych

Imprezy kulturalne i wystawy :

5 koncerty

1 wystawa

3 filmy

2 spacery szlakiem historii Strzelina.

Aktywnie uczestniczyliśmy w Igrzyskach Sportowych Seniorów w Ziębicach , Święcie Literatury w Strzelinie, Narodowym czytaniu Ballad i Romansów Mickiewicza

obchodziliśmy również aktywnie Dni Seniora.

Z okazji święta niepodległości wspólnie z gronem pedagogicznym i uczniami szkoły podstawowej nr 4 w Strzelinie zorganizowaliśmy wieczór pieśni patriotycznych. Akompaniament muzyczny zapewnili uczniowie tej szkoły grając na skrzypcach, trąbce , mandolinie i gitarze

Wycieczki edukacyjne i integracyjne :

1 edukacyjna do Wrocławia Muzeum „Zajezdnia ” , ” Panorama Racławicka”

2 Turystyczne – Chełmsko Śląskie , Krzeszów , Szczawno Zdrój i Lubiń , Cichowo , Rogalin.

wyjazd wypoczynkowy nad morze do Mielna i zimowy do Zakopanego.

Nasi słuchacze brali aktywny udział w szkoleniach organizowanych przez UMiG Strzelin , Starostwo Powiatowe . Również współpracujemy z Dolnośląską Federacją UTW biorąc udział w organizowanych warsztatach . W roku 2022 odbyły się 3 spotkania -Wrocław , Legnica i Wałbrzych

Nasi przedstawiciele brali udział w pracach podczas Forum Rad Senioralnych subregionu wrocławskiego / w Żmigrodzie i Wałbrzychu /.

Bawiliśmy się na trzech zabawach tanecznych ,

Możliwość komentowania została wyłączona.