Posiedzenie senatu WSHE w Brzegu – afiliacja UTW w Strzelinie

JM Rektor

prof. dr hab. Andrzej Jasiński

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

w Brzegu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką naukową  naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelinie przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Strzelinie rozpoczął swoją oficjalną działalność 4 listopada 2005 r. Zainspirowała nas niezwykła osobowość Pani dr Walentyny Wnuk, która wraz z członkami UTW we Wrocławiu i Brzegu pokazała nam, że ludzie w naszym wieku mogą być jeszcze potrzebni i docenieni. Związki, które wytworzyły się dzięki wspólnym spotkaniom integracyjno ? szkoleniowym i wykładom, stały się początkiem owocnej współpracy między zarządami naszych uniwersytetów.

Afiliacja da nam szansę rozwoju, podniesie poziom merytoryczny i organizacyjny oraz nada odpowiednią rangę.

Prosimy JM o powołanie Rady Programowej, w której zasiedliby pracownicy uczelni:

prof. dr hab. Jerzy Semków

dr Walentyna Wnuk

mgr Paweł Kozerski ? dyrektor Muzeum Piastów Śląskich

oraz reprezentanci Strzelina:

mgr Jerzy Matusiak ? burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

mgr Mirosława Czujewicz ? Kulpa ? prezes UTW w Strzelinie

mgr Małgorzata Mendak ? autorka projektu, polonistka, nauczyciel

mgr Krystyna Grobelna ? przewodnicząca komitetu założycielskiego

ks. prałat mgr Jan Kisz ? kapelan UTW w Strzelinie

mgr Jacek Dziedziński ? historyk, nauczyciel

Mamy nadzieję, że nasza współpraca stanie się początkiem wielu ciekawych dokonań i będzie korzystna dla obu uniwersytetów.

Prezes UTW
Mirosława Czujewicz

Autorka projektu
Małgorzata Mendak

Burmistrz MiG
Jerzy Matusiak

Strzelin,15 marca 2006 rok

Dodaj komentarz