Walne Zebranie Założycielskie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelinie

Po wielu tygodniach intensywnych prac nad Statutem stowarzyszenia zwołaliśmy Walne Zebranie Założycieli UTW. Po uchwaleniu Statutu wybraliśmy organy stowarzyszenia.

Zarząd

Prezes ?  Czujewicz Mirosława
Z-ca – Kasperkiewicz Anna
Sekretarz – Marcinowski Władysław
Skarbnik – Dragańczuk Kazimiera
Członek – Grobelna Krystyna

Komisja rewizyjna

Przewodniczący ? Bolesław Chorąży
Sekretarz ? Irena Horżaniecka
Członek ? Ryszarda Jastrzębska

Serdecznie Witamy w Stowarzyszeniu
” Uniwersytet Trzeciego Wieku ” w Strzelinie
Inicjatywa utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku zrodziła się z potrzeby uczestnictwa w życiu społecznym inteligenckich środowisk naszego miasta. Inspiracją do podjęcia działań stała się propagowana  idea budowania społeczeństwa obywatelskiego, gdzie każdy z mieszkańców uzyska możliwość wpływania na kształt i wizerunek społeczności, w której funkcjonuje.
W skład grupy założycielskiej weszli przedstawiciele różnych profesji i zainteresowań, najczęściej już nieaktywni zawodowo. którzy czują nieodpartą potrzebę służenia innym swoją wiedzą, zaangażowaniem i pasją życia.
Oferta UTW zakłada uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności takich jak nauka języków obcych, cykl wykładów i prelekcji medycznych, spotkania literackie, teatralne, zajęcia sportowo-lecznicze itp. Oferta skierowana jest nie tylko do środowisk z tak zwanej późnej dorosłości, ale zapraszamy do udziału także dzieci  i młodzież, oraz oferujemy pomoc ludziom, którzy z różnych przyczyn zagubili swoją drogę i szukają celu, dającego im szanse samorealizacji, odzyskania poczucia własnej wartości, świadomości, że mogą być potrzebni, docenieni i szanowani.
Poprzez swoją działalność UTW wysyła do społeczeństwa ważny sygnał: aktywność w życiu nie kończy się wraz z odejściem na emeryturę. Złota jesień życia jest wspaniałym okresem do czerpania radości płynącej ze służby dla innych. To teraz właśnie można oddać się bez reszty robieniu czegoś, co daje przyjemność, satysfakcję; nie ciążą już bowiem obowiązki rodzinne i zawodowe. Aktywność intelektualna i fizyczna daje także gwarancję sprawności i pogody ducha, chroni przed depresjami i frustracjami oraz poczuciem alienacji.
Żywimy głęboką nadzieję, że burząc funkcjonujący w świadomości społecznej stereotyp przedstawiciela trzeciego wieku, zbudujemy pozytywny wzorzec dla współczesnej młodzieży, a naszych rówieśników przekonamy, że każdy wiek ma swoje prawa i zalety. Drogę do własnego szczęścia można znaleźć realizując siebie poprzez pomoc innym, poprzez ofiarowanie tego, co w nas najwartościowsze, najlepsze.

Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do naszego Uniwersytetu!!!

Dodaj komentarz