Zebranie założycielskie UTW w Strzelinie

W dniu 11 marca 2005 roku na ogólnym zebraniu wybrano Komitet Założycielski Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Strzelinie .

W skład tego komitetu weszły następujące osoby:

1.      Grobelna Krystyna – przewodnicząca
2.      Dragańczuk Kazimiera
3.      Babczyszyn Stanisława
4.      Bury Zofia
5.      Domagała Adela
6.      Kasperkiewicz Anna
7.      Marcinowski Władysław
8.      Jastrzębska Ryszarda
9.      Kaczan Józefa

Założyciele stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Strzelinie

1. Mendak Małgorzata           17. Charowska Maria
2. Mendak Julian                    18. Szymczyk Danuta
3. Grobelna Krystyna             19. Drobnicka ?Wojtasik Eugenia
4. Jastrzębska Ryszarda          20. Niabiałczyk Teresa
5. Dragańczuk Kazimiera        21. Misa Janina
6. Marcinowski Władysław     22. Michalczyk Stanisława
7. Chorąży Bolesław               23. Marynowska ? Półchłopek Krystyna
8. Horżaniecka Irena               24. Halladin Helena
9. Anna Kasperkiewicz           25. Gielczowska Kazimiera
10. Niska Maria                     26. Choina Anna
11. Czujewicz Mirosława        27. Grobelny Stanisław
12. Pietruniak Teresa              28. Starczewska Bronisława
13. Marcinowska Marianna    29. Rudkowska Bogumiła
14. Bury Zofia                        30. Kowalska Joanna
15. Kaczan Józefa                  31. Furmańska Anna
16. Domagała Adela               32. Piątkowska Zofia

Dodaj komentarz